PANcontrol

Průmyslová automatizace

 

Společnost PANcontrol se od svého vzniku zabývá průmyslovou automatizací. Hlavním předmětem naší činnosti je řízení procesů pomocí PC a propojení prostředků vlastního řízení s informačním systémem zákazníka.

Ve spolupráci se společností ReguCon jsme připravili softwarový balík READ95, který umožňuje uživatelům programovatelných automatů PES, snadné získávání a vyhodnocování dat z průmyslového procesu.

 

ReguCon Read95
Více o společnosti ReguCon Více o softwarovém balíku Read95PES
Více o automatizaci na bázi PES